MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Welcome to our site!
MOTTO: Keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa, keď chceš byť šťastný rok, ožeň sa, keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom. Čínske príslovie

Ľudí online 


News

[December 14, 2021] 


Povolenky 2022 - výdaj povoleniek je naplánovaný na 03.01.2022 t.j. pondelok. Výdávanie povolenie bude prebiehať v režime OP - očkovaný, prekonal. V prípade otázok kontaktujte kanceláriu MO SRZ Hurbanovo.


Vzhľadom na nepredvídané skutočnosti - napr. lockdown bude kancelária MO SRZ Hurbanovo pre členov zatvorená a vybavovanie povoleniek bude riešené cez poštu, podobne ako v roku 2021. 

 

V časti Organizačné pokyny 2022 a Povolenky 2022 sú aktualizované informácie pre našich členov. 


Aj v roku 2022 budú mať možnosť naši členovia darovať 2% z dane z príjmov našej MO SRZ Hurbanovo, formuláre aktualizujeme akonáhle budú k dispozícii. Finančné prostriedky zo získaných zdrojov budú použité na zarybnenie našich revírov. 


[November 06, 2021] 


Dňa 06.11.2021 prebehlo posledné jesenne zarybňovanie - fáza č. 3, kaprom K3 - celkovo 3.000 kg - na nasledovných revíroch:


1. ŠTR Konkol - K3 - 1.400 kg

2. ŠTR Bohatá - K3 - 1.300 kg

3. Žitava č. 1 (ostatné vodné plochy) - 300 kg - K3 - kapor 


Uvedené revíry budú uzavreté na dobu 14 dní, lov na zarybnených revíroch je zakázaný. Otvorenie revírov po zarybnení bude 20.11.2021 t.j. v sobotu od 06:00 - 21:00


Petrov Zdar 


[Október 24, 2021] 


V priebehu tohoto týždňa prebehlo druhé jesenné zarybnenie nasledovne:


19.10.2021 - 1.000 kg - K2 - kapor - 2-2700-1-1 Stará Nitra č. 2

19.10.2021 - 200 kg - K2 - kapor - 2-5600-1-1 Žitava č. 1 (ostatné vodné plochy)

19.10.2021 - 300 kg - K2 - kapor - 2-1110-1-1 Kanál Vrbová


Na uvedených revíroch je možné loviť naďalej.


Petrov zdar 
[Október 17, 2021] 


V priebehu minulého týždňa prebehlo prvé jesenné zarybnenie nasledovne:


08.10.2021 - 1000 ks - ZU1 - zubáč veľkoústy - 2-2700-1-1 Stará Nitra č. 2

11.10.2021 - 200 kg - K1 - kapor - 2-2990-1-1 Štr. Bohatá (veľké)


Na uvedených revíroch je možné loviť naďalej.


Petrov zdar [September 09, 2021]


Termín jesennej brigády je stanovený na 18.09. a 25.09.2021, viac informácií v časti Miestny poriadok - Organizačné pokyny.


[September 06, 2021]


Vážení členia, v časti "Voľby 2022" je uložený nový volebný poriadok ZO SRZ, spolu s informáciami.


[Júl 15, 2021]


Vážení členovia, dňa 14.07.2021 prebehlo mimoriadne zarybnenie na revíre ŠTR Bohatá - veľké - 2-2990, a to kaprom K3, celkovo 320 kg. Na revíri je možné loviť, okrem soboty od 07:00-11:00, keď sa budú konať rybárske preteky - Memoriál Tibora Ballu - česť jeho pamiatke.


[Jún 3, 2021]


Srdečne pozývame našich členov na rybárske preteky - Memoriál Tibora Ballu, ktoré sa budú konať dňa 17. 07. 2021, vstupenky je možné zakúpiť v rybárskom dome v Hurbanove, cena 10 eur. Organizačné pokyny dostanu zaujemcovia spolu so vstupenkami.


[Jún 2, 2021]


Pozvánka na výročnú členskú schôdzu


Výbor MO SRZ pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. júna 2021 (sobota) od 09:00 hod. v Kultúrnom stredisku Konkoly-Thege Miklósa v Hurbanove, Nám. Konkolyho Thege. Účasť všetkých členov je povinná.


Program:


1/  Prezentácia členov  od 8.00 hod. do 9.00 hod.

2/  Otvorenie

3/  Voľba komisií /mandátová, návrhová/ a voľba overovateľov zápisnice

4/  Správa o činnosti výboru

5/  Správa o hospodárení organizácie za rok 2020

6/  Návrh rozpočtu na rok 2021

7/  Správa Kontrolnej komisie

8/  Správa o zarybnení a úlovkoch, správa o brigádnickej činnosti, správa    hospodára, zarybnenie za rok 2020, plán zarybnenia na rok 2021

9/  Diskusia

10/  Správa mandátovej komisie             

11/  Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia na r. 2021

12/  Záver


Tešíme sa na Vašu účasť!!! 


Výbor MO SRZ 


[Máj 6, 2021]


Na základe rozhodnutia výboru MOSRZ Hurbanovo sa budú hosťovacie preukazy - denné a týždenné si môžu záujemcovia kúpiť od 01.07.2021. Ročné hosťovacie povolenky si môžu rybári zakúpiť v našom rybárskom dome priebežne. Cena ročnej hosťovacej povolenky je stanovená na 80 eur.


[Apríl 27, 2021]


Vážení členovia! Ako sme Vás už predbežne informovali, tradičné rybárske preteky sa 1. mája nebudú konať, vzhľadom na pandemickú situáciu v SR. O novom termíne pretekov Vás budeme informovať včas.[Apríl 22, 2021]


Dňa 22.04.2021 prebehlo jarné zarybňovanie - fáza č. 2, kaprom K3 - celkovo 5000 kg - na nasledovných revíroch:


1. ŠTR Konkol - K3 - 2.000 kg

2. ŠTR Bohatá - K3 - 2.000 kg

3. ŠTR Vlkanovo II. - K3 - 400 kg

4. ŠTR Nový Diel - K3 - 200 kg

5. ŠTR Kotelnica - K3 - 200 kg

6. ŠTR Imeľ - K3 - 200 kg


Uvedené revíry budú uzavreté na dobu 28 dní, lov na zarybnených revíroch je zakázaný. Otvorenie revírov po zarybnení bude 22.05.2021 t.j. v sobotu. Na revíry ŠTR Pavlov Dvor je možné naďalej loviť ryby.


Petrov zdar![Apríl 19, 2021]


Vážení členovia! V sobotu t.j. 24.04.2021 sa bude konať jarná brigáda. Zraz o 8:00 pred rybárskym domom. Prosíme o dodržanie hygienických a bezpečnostných predpisov. Na brigádu si doneste náradie.


[Apríl 14, 2021]


Vážení členovia! Vďaka uvoľňovaniu opatrení vládou SR bude naša kancelária od 19.04.2021 otvorená. Členovia budú mať možnosť povolenky vybaviť osobne - pri dodržaní nasledovných opatrení:


1. do kancelárie môže vstúpiť naraz 1 člen

2. člen musí nosiť respirátor FFP2


Petrov Zdar[Marec 27, 2021]


Výročná členská schôdza, ktorá bola plánovaná na 17. apríla 2021 je kvôli pandemickej situácii zrušená do odvolania, nový termín bude členom včas oznámený.


Dňa 25.03.2021 prebehlo prvé jarné zarybnenie kaprom K2 - 2000 kg do nasledovných revírov:


1. ŠTR Bohatá - veľké 2-2990 - 700 kg - K2

2. ŠTR Bohatá - malé CHAP 2-2989 - 200 kg - K2

3. ŠTR Konkol 2-3500 - 700 kg - K2

4. ŠTR Pavlov Dvor - 2-3860 - 400 kg - K2


Na uvedených revíroch je možné naďalej loviť ryby.[Marec 11, 2021]


Výbor SRZ Hurbanovo rozhodol predĺžiť termín úhrady členských príspevkov a povolení na rybolov, /tak isto aj zápis nových členov/ do 30.6.2021. Termín sa predlžuje na základe pandemickej situácie na Slovensku ktorá ešte pretrváva.

Nakoľko platí stále zákaz vychádzania a musíme mať zatvorenú aj kanceláriu SRZ Hurbanovo, naďalej platí vydávanie povolení formou poštovej zásielky.[Február 17, 2021]


V časti Miestny poriadok - Dodatok č. 1 k zväzovým povolenkám, platné od 01. 02. 2021 - sú uložené informácie pre našich rybárov ohľadne revírov.


[Január 15, 2021]


Upozornenie!

Vzhľadom na Covid situáciu je termín odovzdania povoleniek/prehľadov z roku 2020 predlžená do 31.01.2021. Pečiatka z pošty musí byť najneskôr zo dňa 31.01.2021


[Január 08, 2021]


Vážení členovia MO SRZ Hurbanovo,


z dôvodu predĺženia núdzového stavu v SR a rešpektujúc opatrenia krízového štábu  SR, je výdaj povolení na rybolov 2021 v rybárskom dome, Kostolná 24, Hurbanovo plánovaný na deň 04.01.2021 z r u š e n ý.


Povolenia na rybolov bude výdajná komisia distribuovať cez Slovenskú poštu a.s. ako doporučenú zásielku, tým členom, ktorí majú splnené všetky náležitosti a odovzdali aj členský preukaz.


Ospravedňujeme sa všetkým našim členov, že nebolo možné aktualizovať našu web stránku skôr, nakoľko sme mali technické problémy, ktoré sú už odstránené. 


Prehľad o úlovkoch, spoločne s členskou knižkou, s mobilným kontaktom, označením povolenky a vyplneným prehlásením je potrebné poslať poštou na MO SRZ Hurbanovo. Člen obrdží sms-ku, ohľadne sumy, ktorú má uhradiť. Všetky podrobné informácie nájdete v časti Miestny poriadok - Povolenky 2021.


Petrov zdar


[December 30, 2020]


V časti Miestny poriadok sú aktualizované ceny za povolenky na rok 2021 a Organizačné pokyny na 2021. Všetkým členom MO SRZ Hurbanovo prajeme šťastný Nový rok 2021, veľa rybárskych úspechov.


[November 02, 2020]


Dovoľte, aby sme Vás informovali, že minulý týždeň v sobotu t.j 31.10.2020 nás opustil, po dlhotrvajúcej chorobe, vo veku 64 rokov, náš bývalý predseda MO SRZ Hurbanovo - Tibor Balla, posledná rozlúčka bude v stredu t.j. 04.11.2020 o 14:00 v Hurbanovskom katolíckom cintoríne. Česť jeho pamiatke.


[November 01, 2020]


Dňa 23.10.2020 sa uskutočnilo jesenné zarybnenie našich revírov a to nasledovne:


1. ŠTR Bohatá - veľké 2-2990 - 1500 kg - K3

2. ŠTR Konkol 2-3500 - 1300 kg - K3

3. Revír Žitava č. 1 - 5600 - 200 kg - K3


Loviť bude možné od 07.11.2020 - t.j. sobota 


[Október 15, 2020]


Na základe rozhodnutia vedenia MO SRZ sa rušia brigády do odvolania, tzn, že plánovaná brigáda 17.10., 24,10. je zrušená, prosíme všetkých našich členov, aby zbytočne neprišli.


[August 15, 2020]


Pozvánka na výročná členskú schôdzu


Výbor MO SRZ pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. septembra 2020 (sobota) od 09:00 hod. v Kultúrnom stredisku Konkoly-Thege Miklósa v Hurbanove, Nám. Konkolyho Thege. Účasť všetkých členov je povinná.


Program:


1/  Prezentácia členov  od 8.00 hod. do 9.00 hod.

2/  Otvorenie

3/  Voľba komisií /mandátová, návrhová/ a voľba overovateľov zápisnice

4/  Správa o činnosti výboru

5/  Správa o hospodárení organizácie za rok 2019

6/  Návrh rozpočtu na rok 2020

7/  Správa Kontrolnej komisie

8/  Správa o zarybnení a úlovkoch, správa o brigádnickej činnosti, správa    hospodára, zarybnenie za rok 2019, plán zarybnenia na rok 2020              9/  Diskusia

10/  Správa mandátovej komisie             

11/  Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia na r. 2020

12/  Záver


Tešíme sa na Vašu účasť!!! 


Výbor MO SRZ 


2. Termíny jesenných brigád:


03.10.2020,        10.10.2020,        17.10.2020,

24.10.2020,        31.10.2020 - Hurbanovo


28.11.2020 – Martovce – INFO: 0905605795


Na brigády prosím doniesť so sebou náradia (sekera, píla, mačeta, gumené rukavice).

Brigády budú trvať od 8:00 hod. do 13:00 hod.. 

Zraz je vždy pred rybárskym domom.

Účasť bude potvrdená do členského preukazu (doniesť so sebou).[Apríl 27, 2020]


Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.


Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.


Dňa 17.04.2020 bolo zarybnenie plôdikom "šťuka rýchlená" nasledovne:


1. Kanál Vrbová (2-1010) - 10.000 ks

2. Stará Nitra č. 2 (2-2700) - 10.000 ks


Dňa 24.04.2020 bolo zarybnenie plôdikom "šťuka rýchlená" nasledovne:


1. ŠTR Pavlov Dvor (2-3860) - 2500 ks

2. ŠTR Vlkanovo II.  (2-2810) - 2500 ks 


Pozdrav


[Apríl 17, 2020]


Na základe rozhodnutia vedenia MO SRZ Hurbanovo sa začnú hosťovacie povolenky (1-dňové a týždenné) vydávať od 01.06.2020. 


[Apríl 7, 2020]


Dňa 06. 04. 2020 bolo zahájené jarné zarybňovanie na našich miestnych vodách nasledovne:


1. ŠTR Konkol - K3 - 3.000 kg

2. ŠTR Bohatá - K3 - 3.100 kg

3. ŠTR Vlkanovo II. - K3 - 300 kg

4. ŠTR Pavlov Dvor - K3 - 500 kg

5. ŠTR Kotelnica - K3 - 200 kg


Uvedené revíry sú uzavreté, to znamená, že platí všeobecný lov rýb je zákázaný. Lov rýb bude povolený od 02.05.2020 t.j. sobota.


Je možné loviť na nasledovných revíroch - ŠTR Nový Diel, ŠTR Imeľ, ŠTR Bajč.


Na revíry ŠTR Vlkanovo I. naďalej platí zákaz lovu, lov bude povolený od 01. 06. 2020


Na revíry ŠTR Nový Diel bolo zarybnenie - úhorom Monte - celkovo násada - 1 kg. 


Lovu zdar


[Marec 30, 2020]


Od dňa 01. 04. 2020 bude otvorená MO SRZ Hurbanovo otvorená v obmedzenom režime t.j. od 8:00-11:00 a poobede 13:00-15:00 - stredu a pondelok, v piatok od 8:00-11:00. Pri návšteve je potrebné dodržať nasledovné hygienické pokyny:


1. použitie rúšiek a ochranných rukavíc je povinné

2. vstup do priestorov MO SRZ Hurbanovo po jednom


Pozdrav


[Marec 16, 2020]


Od zajtra t.j. 17.03.2020 bude kancelária MO SRZ Hurbanovo zatvorená na základe nových opatrení vlády SR do odvolania. O termíne otvorenia Vás budeme informovať.


Na základe rozhodnutia vedenia našej MO SRZ Hurbanovo sa rušia pravidelné jarné brigády a tradičné rybárske preteky pre dospelých a mládež.


[Marec 15, 2020]


Od 16.03.2020 bude kancelária MO SRZ Hurbanovo vydavávať povolenia v obmedzenom režime a to v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 12:00. Naraz môže byť v kancelárii len 1 žiadateľ. 


Hosťovačky na 1 deň alebo na 1 týždeň je možné zakúpiť v kancelárii alebo u predsedu p. Ballu Tibora 0905371705, poprípade na chate pri ŠTR Bohatá malé.


Od 15.03.2020 do 31.05.2020 bude uzavretý revír 2-4221-1-2-ŠTR Vlkanovo č. 1, tzn. nebude možný lov rýb, nakoľko sa jedná o vodnú nádrž. Loviť bude možné od 01.06.2020 t.j. od pondelka


Dňa 15.03.2020 prebehlo zarybňovanie na revíry 2-1470-1-1-ŠTR Nový Diel - 200 kg K1.


Od 15.03.2020 platí zákaz privlastňovania hájených rýb (konkrétne kapor, šťuka, sumec) na tečúcich vodách v MO SRZ Hurbanovo. Na štrkoviskách je lov povolený a aj privlastňovanie kaprov.


Na Mestskom úrade mesta Hurbanova sa budú vydávať rybárske lístky v obmedzenom režime.


Výročná členská schôdza, ktorá sa mala konať dňa 04.04.2020 je zrušená a posunutá na nový termín, o ktorom Vás budeme informovať. 

 


[Február 19, 2020]


V časti Hlavná stránka - Poukázanie 2% - 2019 sú uložené potrebné tlačivá, ktoré je možné stiahnuť a vyplniť pre účely poukázania 2% z prijmov za účelom podpory našej MO SRZ Hurbanovo.


[December 29, 2019]


V časti Miestny rybolov sú uložené aktuálne informácie ohľadne povoleniek na rok 2020 a organizačné pokyny.


Petrov zdar aj v Novom roku 2020.


[Október 28, 2019]


Dňa 27.10.2019 prebehlo jesenné zarybňovanie nasledovne:


1. ŠTR Konkol - K3 - 1.500 kg

2. ŠTR Bohatá - K3 - 1.500 kg


OZNAM: Otvorenie uvedených revírov bude dňa 09.11. 2019 t.j. v sobotu od 6:00 ráno.


[September 08, 2019]


Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu


Výbor MO SRZ pozýva svojich členov na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 20. septembra 2019 (piatok) od 18:00 hod. v kultúrnom dome v Hurbanove, Nám. Konkolyho Thege. 


Petrov Zdar[Máj 21, 2019]


V časti "Hlavná stránka" boli uložené dokumenty zo SRZ Žilina:

1. Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

2. Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou


[Apríl 10, 2019]


Dňa 05.04.2019 sa uskutočnilo jarné zarybnenie našich revírov podľa nasledovného harmonogramu:


1. ŠTR Konkol - K2/K3 - 1.900 kg

2. ŠTR Bohatá - K2/K3 - 2.400 kg

3. ŠTR Vlkanovo II. - K2/K3 - 200 kg

4. ŠTR Pavlov Dvor - K2/K3 - 700 kg

5. ŠTR Imeľ - K2/K3 - 100 kg

5. ŠTR Kotelnica - K2/K3 - 200 kg

6. Martovce - ostatné vodné plochy - K2/K3 - 200 kg

7. ŠTR Bohatá - malé - revír CHAP - K2/K3 - 200 kg - lov rýb je povolený celoročne

8. ŠTR Bajč - K2/K3 - 100 kg


Uvedené revíry sú uzavreté, to znamená, že platí všeobecný lov rýb je zákázaný. Lov rýb bude povolený od 12.05.2019 t.j. nedeľa


Fotky zo zarybnenia nájdete v časti "Zarybnenie". 


[Február 10, 2019]


Na Hlavnej stránke sú uložené editovateľné dokumenty na poukázanie 2% dane z príjmov pre MO SRZ Hurbanovo.


[December 28, 2018]


V časti "Miestny poriadok" sú uložené aktualizované organizačné pokyny, ceny povoleniek na rok 2019.


Výročná členská schôdza sa bude konať 09. 03. 2019 od 9:00 v mestskom kultúrnom stredisku Konkolyho Thege.


Prosím nezabudnite odovzdať do 15. 01. 2019 vyplnený prehľad o úlovkoch. 


POZOR: Nový zákon o rybárstve bude platný od 01.01.2019. Link je uložený v časti Miestny poriadok - Nový rybársky zákon 2019


[November 11, 2018]


Jesenné zarybnenie prebehlo nasledovne:


1. ŠTR Konkol - K3 - 1.000 kg

2. ŠTR Bohatá - K3 - 1.250 kg

3. ŠTR Vlkanovo I. (ex-chovný) - K2 - 550 kg

4. ŠTR Imeľ - K2 - 300 kg

5. ŠTR Konkol - Lieň 100 kg

6. ŠTR Nitra - Zubáč - 1.000 ks 


Petrov Zdar


[Júl 05, 2018]


Informácie a fotky z tohoročného zarybňovania sú uložené v časti Zarybnenie.


[Marec 23, 2018]


V časti Miestny poriadok - Dohody s ostatnými organizáciami sú uložené aktualizované informácie ohľadne zmeny lovných mier na revíre 2-2690 - Stará Nitra č. 1. 


[Marec 18, 2018]


V časti Miestny poriadok - Výbor 2018-2022 je uložený menoslov členov, ktorý sa úspešne dostali do výboru MO SRZ Hurbanovo na obdobie 2018-2022, všetkým srdečne gratulujeme. 


[Február 6, 2018]


V časti Miestny poriadok je uložený zoznam kandidátov do výboru SRZ Hurbanovo na obdobie 2018-2021. Dokument je k dispozícii aj v pdf verzia (Acrobat Reader)


V časti Hlavná stránka sú uložené aktualizované tlačivá na poukázanie 2% z dane z príjmov pre FO


[Január 12, 2018]


V časti miestny poriadok sú uložené aktuálne informácie ohľadne voľby nových kandidátov do výborov MO SRZ Hurbanovo, ktoré sa budú konať 03. 03. 2018.


[December 24, 2017]


POZOR!


Výnimka na skorší lov kapra, vrátane ostaných druhov rýb bez stanovenia individuálnej ochrany neplatí na revír č. 2-4221-1-1 Štrkovisko Vlkanovo I.


V časti Zarybnenie je uložený sumár zarybňovania v roku 2017, rozdelený na jednotlivé revíry a množstvo.


V časti Miestny Poriadok sú uložené aktuálne organizačné pokyny, rybársky poriadok, povolenky, povolenky INFO.


Výročná členská schôdza sa bude konať dňa 03. marca 2018


Lovu Zdrav


Prajeme všetkým našim členom veselé Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2018![Október 26, 2017]


Dňa 22. októbra bolo zahájené jesenné zarybňovanie na nasledovných revíroch Kapor K2 a K3


ŠTR Bohatá (veľké - 2-2990) - 1.100 kg

ŠTR Konkol (2-3500) - 1.000 kg


OZNAM: Otvorenie uvedených revírov bude dňa 11.11. 2016 t.j. v sobotu od 7:00 ráno.


Lovu Zdar 


[Jún 18, 2017]Dňa 01.07 - 02.07.2016 sa budú konať na revíri č. 2-2990-1-1 ŠTR Bohatá preteky v love sumca veľkého v čase od 17.00 hod do 7.00 hod.


Program pretekov:


1. 17.00 hod zahájenie a žrebovanie lovných miest

2. 17.30 hod príchod na stanovište

3. 18.00 hod - 19.00 hod - lov nástrahových rybiek

4. 19.00 hod - 7.00 hod - preteky

5. Pretekov sa zúčastňujú dvojčlenne družstvá (každý s dvoma prútmi) - možnosť zanášania a zavážania

6. Ukončenie pretekov o 7.00 hod

7. Vyhodnotenie - 7.30 hod


Vstupné: 10,00 hod na osobu


Informácie na telefónnom čísle - 0907490243 (hospodár - p. Kondelčík)


Prihlásiť sa môžete v kancelárii MO SRZ Hurbanovo do 24.06.2017 alebo na telefónnom čísle 0907490243


Preteky sú verejné, konajú sa za každého počasia. Každý pretekár zodpovedá sám za seba.


[Jún 18, 2017]


V časti "Galéria" sú uložené výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 01. mája 2017, spoločne s fotkami s podujatia. Za fotky ďakujeme p. Pekajovi.[Apríl 22,  2017]


V mesiaci marec a apríl sa zarybňovalo podľa nasledovného harmonogramu:


20.03.2017 - revír Žitava č. 1 (2-5600) - Kapor K1 - 100 kg

01.04.2017 - revír Žitava č. 1 (2-5600) - Boleň B01 - 1000 ks

19.04.2017 - revír Žitava č. 1 (2-5600), Kanál Vrbová (2-1010), Stará Nitra č. 2 (2-2700) - Šťuka rýchlená - 10.200 ks 


KAPOR K3: 13.04.2017


ŠTR Bohatá (veľké - 2-2990) - 2.500 kg

ŠTR Konkol (2-3500) - 2.000 kg

ŠTR Pavlov Dvor (2-3860) - 700 kg

ŠTR Vlkanovo II. (2-2810) - 600 kg

ŠTR Kotelnica (2-3520) - 200 kg


Fotky z jarného zarybnenia sú uložené do častí "Zarybnenie", za fotky ďakujeme p. Miglecovi.[Marec 15,  2017]


V časti Zápisnice je uložený Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 25. februára 2017.


[Január 23,  2017]


Dovoľte, aby sme Vás informovali o zmene zloženia výboru MO SRZ Hurbanovo - od 01. 01. 2017 bude zastávať funkciu vedúceho disciplinárnej komisie p. Gabriel Szomík. Pánovi Mikovičovi ďakujeme za odvedenú prácu vo výbore.


V časti Poukázanie 2% - 2016 - sú uložené aktualizované tlačivá potrebné na účely poukázania 2% z dane z príjmov za rok 2016. Tlačivá je možné editovať po stiahnutí a vyplniť.


V časti "Mapy revírov" je aktualizovaná mapa všetkých našich revírov, ktoré patria pod MO SRZ Hurbanovo, po kliknutí na link sa objavia na Google maps aplikácii.


[December 28,  2016]


V časti Miestny poriadok sú uložené všetky aktuálne informácie ohľadne lovu rýb na rok 2017 - t.j. organizačné pokyny 2017, Povolenky 2017, pravidlá lovu.


Dňa 25. februára 2016 sa bude konať Výročná členská schôdzka v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly-Thege v Hurbanove začiatkom o 9.00 hodine.


Program:


1) prezentácia od 8.00 - 9.00 hod.

2) Otvorenie

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová)

4) Správa o činnosti výboru

5) Správa o hospodárení organizácie za rok 2016

6) Návrh rozpočtu na rok 2017

7) Správa Kontrolnej komisie

8) Plán úloh na rok 2017

9) Diskusia

10) Správa mandátovej komisie

11) Návrh na uznesenie

12) Záver


Tešíme sa na Vašu účasť, všetkých našich členov srdečne očakávame.


Výbor MO SRZ


[Október 24,  2016]


Dňa 22.10.2016 sa uskutočnilo jesenné zarybnenie nasledovne:


1. ŠTR Bohatá veľké - 1.000 kg kaprov K2

2. ŠTR Konkol - 1.000 kg kaprov K2


Okrem toho sa zarybňovalo zubáčom Z1 nasledovne:


1. ŠTR Konkol - 3.000 ks zubáč Z1

2. ŠTR Pavlov Dvor  - 2.000 ks zubáč Z1


Dňa 24.10.2016 t.j. dnes sa zarybňovalo karasom striebristým


1. ŠTR Bohatá veľké - 500 kg karasov

2. ŠTR Konkol - 500 kg karasov


OZNAM: Pozor, po jesennom zarybnení sa dočasne uzavreli nasledovné revíry: ŠTR Bohatá veľké a ŠTR Konkol. Otvorenie uvedených revírov bude dňa 12.11.2016 t.j. v sobotu od 7:00 ráno.


Lovu zdar![Júl 09,  2016]


V časti Zápisnice sú informácie ohľadne pretekov v love sumca veľkého, ktoré sa budú konať od 30. do 31.07.2016. Všetkých záujemcov srdečne pozývame...[Jún 04,  2016]


V časti Zápisnice sú uložené oficiálne výsledky tradičných pretekov, ktoré sa konali 01. mája 2016, všetkým účastníkom a najmä víťazom gratulujeme. 


[Apríl 12,  2016]


V časti Zápisnice je uložený návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 20. 02. 2016. 


Dňa 02. 04. 2016 sa uskutočnilo jarné zarybnenie naších revírov z nasledovným harmonogramom: 


1. ŠTR Bohatá veľké - 2.000 kg kaprov

2. ŠTR Bohatá malé - revír CHAP - 100 kg kaprov

3. ŠTR Konkol - 2.000 kg kaprov

4. ŠTR Pavlov Dvor - 400 kg kaprov

5. ŠTR Vlkanovo II. - 400 kg kaprov

6. ŠTR Kotelnica č.1. - 100 kg kaprov


Celkovo sa nasadilo 5.000 kg kaprov, pomer K3 - 3.000 kg, K2 - 2.000 kg. 


Okrem toho boli ďalšie zarybnenia našich revírov nasledovne:


Úhor Monté - plôdik - 1 kg - cca. 6.000 ks - ŠTR Bohatá veľké

Šťuka severná - plôdik - 100.000 ks - Stará Nitra č. 2; 50.000 ks - kanál Vrbová; 50.000 ks - Žitava č. 1


Lovu Zdar!


[Marec 14,  2016]


V sekcii Miestny poriadok - časti Rybárske preteky sú uložené všetky potrebné informácie a program pretekov pre dospelých a deti, ktoré sa tradične budú konať 01. mája 2016. Všetkých členov a ich rodiny srdečne pozývame na revír štrkovisko Bohatá - veľké.


[Február 04,  2016]


Na hlavnej stránke - v časti "Poukázanie 2% z dane z príjmu" sú aktualizované dokumenty, na stiahnutie - je možné vyplniť v pdf údaje daňovníka, tým pádom uľahčiť zdĺhavé vypisovanie.


Touto cestou by sme chceli veľmi pekne poprosiť a osloviť našich členov, alebo sympatizantov (manželky, rodinu, atď) nášho zväzu, aby darovali 2% z dane, a tým podporili zarybňovanie našich revírov. 


Vďaka


[Február 02,  2016]


Organizačné pokyny na rok 2016


Výročná členská schôdza: 20. 02.2016

Jarná brigáda: 16., 23. 04. 2016

Jesenná brigáda: 17., 24. 09. 2016


08. 10. 2016 - Bajč

28. 11. 2016 - Martovce


Rybárske preteky:


01. 05. 2016:

od 07,00 hod. do 11,00 hod. pre dospelých a mládež -
verejné preteky

01. 05. 2016:

od 13,00 hod do 16,00 hod. pre deti - verejné preteky


07. 05. 2016 preteky pre výbor a RS 


Petrov zdar!


[Február 02,  2016]


Dňa 20. februára 2016 sa bude konať Výročná členská schôdzka v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly-Thege v Hurbanove začiatkom o 9.00 hodine.


Program:


1) prezentácia od 8.00 - 9.00 hod.

2) Otvorenie

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová)

4) Správa o činnosti výboru

5) Správa o hospodárení organizácie za rok 2015

6) Návrh rozpočtu na rok 2016

7) Správa Kontrolnej komisie

8) Plán úloh na rok 2016

9) Voľba jedného kandidáta na Mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka

8) Diskusia

9) Správa mandátovej komisie

10) Návrh na uznesenie

11) Záver


Tešíme sa na Vašu účasť, všetkých našich členov srdečne očakávame.


Výbor MO SRZ


[Január 15,  2015]


Dňa 28. februára 2015 sa bude konať Výročná členská schôdzka v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly-Thege v Hurbanove začiatkom o 9.00 hodine.


Program:


1) prezentácia od 8.00 - 9.00 hod.

2) Otvorenie

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová)

4) Správa o činnosti výboru

5) Správa o hospodárení organizácie

6) Návrh rozpočtu na rok 2015

7) Správa Kontrolnej komisie

8) Diskusia

9) Správa mandátovej komisie

10) Návrh na uznesenie

11) Záver


Tešíme sa na Vašu účasť.


Výbor MO SRZ


[Január 14,  2015]


Organizačné pokyny na rok 2015


Výročná členská schôdza: 28. 02.2015


Jarná brigáda: 11., 18., 25. 04. 2015


Jesenná brigáda: 19., 26. 09. 2015


10. 10. 2015 - Bajč


28. 11. 2015 - Martovce


Rybárske preteky:


01. 05. 2015 od 07,00 hod. do 11,00 hod. pre dospelých a mládež -verejné preteky, od 13,00 hod do 16,00 hod. pre deti - verejné preteky


08. 05. 2015 preteky pre výbor a RS 


[Február 27,  2014]

V časti Výbor sú zvolení členovia výboru MO SRZ Hurbanovo.


[Február 01,  2014]


Na hlavnej stránke v časti - Poukázanie 2% sú aktualizované tlačivá, platné pre rok 2014 na poukázanie dane z príjmov. Vopred ďakujeme všetkým našim členom, pokiaľ nám podarujú ich 2% z dane z príjmov. Peňiažky, ktoré takouto formou dostaneme, sa použijú na zarybnenie našich revírov.


Webstránka je optimalizovaná pre prehliadač Google Chrome, Operu a Mozilla Firefox.About this site


ANKETA 2021About this site

Vyhodnotenie predošlej ankety


1. Preteky na lov sumca veľkého. Celkovo hlasovalo 71 respondentov. Najviac  ľudí hlasovalo na návrh, že by sa preteky konali na ŠTR Konkol - 48, na druhom mieste skončil revír Vlkanovo II, na treťom ŠTR Bohatá - veľké.


2. V prípade možnosti prispenia 2% z dane - celkovo hlasovalo 27 respondentov, z toho 16 ľudí by ponúklo čiastku na účely MO SRZ Hurbanovo, neprispeli by 3 ľudia, inej organizácii ponúknu 3 respondenti, 5  by nerobil daňové priznanie. Ďakujeme za účasť na ankete.